Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng

Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng là bộ phận chuyên môn quản lý dự án trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ban có các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án, đề tài trong lĩnh vực: Nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, nghiên cứu phát triển các ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu,

Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng và an sinh xã hội theo kế hoạch hoạt động hàng năm được Viện Công nghệ và Sức khoẻ phê duyệt.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Ông Bùi Minh Đức - Giám đốc điều phối dự án

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Khu vực
1 Nguyễn Bá Dũng 20/06/1993 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
2 Trần Đình Cường 21/06/1993 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
3 Cao Tuấn Anh 13/10/1990 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
4 Vương Đình Trường 09/11/1995 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
5 Nguyễn Trần Vũ 17/08/1997 Kỹ thuật Khu vực Miền Trung
6 Nguyễn Khắc Thành 09/04/1984 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
7 Thạch Thị Hồng Tươi 23/10/1992 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
8 Lê Nhựt Minh 21/01/1996 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
9 Liên Chí Nghiệp 20/11/2001 Kỹ thuật Khu vực Miền Nam

 

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved